[CFD]AMD 25% profit and running.


TIPS!!

Penting kita trade multiple assets class kerana perubahan trend yang berlaku antara satu instruments ke instruments yang lain. Sometimes kita aakan rugi di satu asset sebagai contoh FX tetapi sedang untung di Stocks market. Kita sebagai trader tak boleh jatuh cinta dengan asset/instruments. Kita perlu gunakan semua instruments yang berpotensi.


AMD Trade Idea Update


Pada 30/8 saya telah berkongsi trade idea untuk share AMD.


Trade call was at : USD25/share

High price : USD33/share

Profit : 25%


https://www.facebook.com/mohdshukrimahadi/posts/237827756883735


Tahniah bagi yang mengikuti trade idea ini.

Featured Posts
Recent Posts